Asian woman with coffee and standing out of car sunroof. Relaxing and freedom with spring time. Young tourist travel alone in Thailand on summer holiday.

Hotel-Self Drive

รับเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท ฟรี! จำนวน 190 ใบ (บัตรเติมน้ำมันมีจำนวนจำกัด)
เมื่อจองที่พักในเส้นทางพระนครศรีอยุธยา ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา

รายชื่อที่พักที่ร่วมรายการ

 1. โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา
 2. โรงแรมเเคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง
 3. โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 4. โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
 5. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี
 6. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
 7. โรงแรมบ้านทะเลดาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 8. โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
 9. โรงแรมสปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี
 10. ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 11. โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 12. โรงแรม เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับบัตรเติมน้ำมัน

 1. จองโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของสถานประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมรายการกับทางโครงการฯ
 2. กรอกฟอร์มลงทะเบียนรับบัตรเติมน้ำมันกับโครงการฯ พร้อมอัพโหลดหลักฐานการจองจากทางที่พัก
  Link ลงทะเบียน : forms.gle/93j2f6PTwq5SYk3D8
 3. ลงทะเบียนและอัพโหลดเอกสารการจองภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
 4. ทางโครงการจะทำการจัดส่งบัตรเติมน้ำมันให้ท่านภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตามข้อมูลจัดส่งที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน

เงื่อนไข

 1. จองที่พักที่ร่วมรายการภายในวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 โดยต้องจองกับเว็บไซต์ของสถานประกอบการโดยตรงเท่านั้น (หากเป็นการจองผ่าน OTA หรือแอปพลิเคชันที่จองพักอื่น ๆ จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้)
 2. จองที่พักที่ร่วมรายการในเส้นทางพระนครศรีอยุธยา ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา เท่านั้น
 3. ลงทะเบียนรับบัตรเติมน้ำมัน 1 ใบ/1 Booking เท่านั้น
 4. ทางโครงการจะพิจารณาผู้รับบัตรเติมน้ำมันตามลำดับการกรอกฟอร์มลงทะเบียนและความถูกต้องของข้อมูล (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือเอกสารการจองไม่ถูกต้องทางโครงการฯ จะให้สิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนลำดับถัดไป)
 5. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 6. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับบัตรเติมน้ำมันท่านละ 1 ใบเท่านั้น และคำตัดสินของทางโครงการฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด