2 ดีวานา เวอร์ชู สปา กรุงเทพมหานคร

ดีวานา เวอชู สปา

กรุงเทพมหานคร

Divana Virtue Spa

Divana Signature
Organic Golden Silk Royal Pampering 210 mins
4,999 THB from 7,550 THB

ฟรี : Gift Voucher มูลค่า 1,111 บาท สำหรับครั้งถัดไป

ติดต่อ
Tel: +662-236-6788-9
Fax: 02-2366799
dv@divana-dvn.com
Weekday 11:00 AM – 23:00 PM
Weekend 10:00 AM – 23:00 PM
(Last Booking 21:00 PM)