3 ดีวานา เซนท์ชัวร่า สปา กรุงเทพมหานคร

ดีวานา แซนทัวร่า สปา

กรุงเทพมหานคร

Divana Scentuara Spa

Divana Signature
Organic Golden Silk Royal Pampering 210 mins
4,999 THB from 7,550 THB

ฟรี : Gift Voucher มูลค่า 1,111 บาท สำหรับครั้งถัดไป

ติดต่อ
Divana Scentuara Spa
Tel: +66 (0)6 3474 6566
Email : ds@divnana-dvn.com, contact@divanaspa.com
Weekday 11:00 AM – 23:00 PM
Weekend 10:00 AM – 23:00 PM