13 ย่านเก่าวังกรด จังหวัดพิจิตร

ย่านเก่าวังกรด

จังหวัดพิจิตร

Wang Krod Old District

โปรแกรมการท่องเที่ยวย่านเก่าวังกรด พิจิตร

โปรแกรมการท่องเที่ยว 1 วัน ราคา 150 บาท

 • 09:00 น.
  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจ มอบผ้าคล้องใจ จิบชาใบจิก ขนมรังผึ้ง
 • 09:30 น.
  บ้านหลวงประเทืองคดีเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนชมการคั่วชาใบจิก
 • 10:30 น.
  ศูนย์ OTOP ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรและการแปรรูป,การนวดแผนไทย, การบำบัดโรคด้วยภูมิปัญญา
 • 11:00 น.
  วัดวังกลม สักการะหลวงพ่อลือ, ชมเรือศรทองเจ้าของประวัติศาสตร์เดิมพันสามสิบล้าน
 • 11:30 น.
  หมู่บ้านประมงชมวิถีชีวิตชาวประมงน้ำจืด ชิมปลาแดดเดียวเลิศรส(บ้านหนองพระนารถ)
 • 12:00 น.
  รับประทานอาหารก๋วยเตี๋ยว, หมูสะเต๊ะ, ก๋วยจั๊บ ฯลฯ
 • 13:00 น.
  ตลาดเก่าร้อยปีชมเรือนไม้แถวเก่าสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เรียนรู้วิถีชุมชน, สักการะเจ้าพ่อ-เจ้าแม่วังกลม, ชมสถานีรถไฟสร้างสมัยรัชกาลที่ 5 ร้อยกว่าปี
 • 14:00 น.
  พักเบรกอาหารว่างได้แก่ น้ำมะนาว, ขนมสาคูไส้หมู
 • 14:30 น.
  ลานตลาดเก่ากิจกรรมทำมือสิ่งประดิษฐ์จากผ้า (พวงกุญแจ)
 • 16:00 น.
  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ราคา 800 บาท
วันแรก

 • 09:00 น.
  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสร้างความประทับใจ มอบผ้าคล้องใจ จิบชาใบจิก ขนมรังผึ้ง
 • 09:30 น.
  บ้านหลวงประเทืองคดีเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ชมการคั่วชาใบจิก
 • 10:30 น.
  ศูนย์ OTOP ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรและการแปรรูป, การนวดแผนไทย, การบำบัดโรคด้วยภูมิปัญญา
 • 11:00 น.
  วัดวังกลมสักการะหลวงพ่อลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวชุมชนย่านเก่าวังกรด ชมเรือศรทองเจ้าของประวัติศาสตร์เดิมพันสามสิบล้าน
 • 11:30 น.
  หมู่บ้านประมงชมวิถีชีวิตชาวประมงน้ำจืด ชิมปลาแดดเดียวเลิศรส(บ้านหนองพระนารถ)
 • 12:00 น.
  รับประทานอาหารก๋วยเตี๋ยวปิ่นโต, ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย, ก๋วยจั๊บ ฯลฯ
 • 13:00 น.
  ตลาดเก่าร้อยปีชมเรือนไม้แถวเก่าสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เรียนรู้วิถีชุมชน, สักการะเจ้าพ่อ-เจ้าแม่วังกลม,ชมสถานีรถไฟสมัยรัชกาลที่ 5
 • 14:00 น.
  พักเบรกอาหารว่างได้แก่ น้ำมะนาว, ขนมสาคูไส้หมู
 • 14:30 น.
  ลานตลาดเก่ากิจกรรมทำมือสิ่งประดิษฐ์จากผ้า (พวงกุญแจ)
 • 16:00 น.
  โฮมสเตย์ย่านเก่าวังกรดโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานทั้งด้านความสะอาด สะดวก สบายและปลอดภัย
 • 17:00 น.
  ลานกิจกรรมย่านเก่าวังกรดชมการแสดงโขน รับประทานอาหารพื้นบ้าน เช่น หมูสะเต๊ะ,แกงมัสมั่น, หอยทอด, บ๊ะจ่าง, กระเพาะปลา,ขนมหัวผักกาด ฯลฯ กิจกรรมรำวงย้อนยุค
 • 20:30 น.
  โฮมสเตย์ย่านเก่าวังกรด พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

 • 06:00 น.
  บริเวณหน้าโฮมสเตย์ใส่บาตรพระยามเช้า
 • 06:30 น.
  โฮมสเตย์ย่านเก่าวังกรดรับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ที่พัก
 • 07:30 น.
  สวนย่านเก่าตำบลบ้านบุ่งชมสวนมะนาว, มะปรางปลอดสารพิษ, การแปรรูปถั่วดาวอินคา, ภูมิปัญญาการทำเกษตร 7 ชั้น
 • 09:00 น.
  ป่าจิก หนองหันตราชมป่าจิกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและชมนกนาๆ พันธุ์
 • 09:30 น.
  หมู่ 3 บ้านไดชุมแสง ชมหมู่บ้านภูมิปัญญาการขุดเรือและการทำพายเรือแข่ง
 • 10:30 น.
  หมู่ 5 บ้านหนองไผ่สักการะหลวงพ่อมณฑลและรับฟังเรืองราวจอมขมังเวช นายฟ้อน ดีสว่าง
 • 11:00 น.
  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อ
โทร. 089-8568945
Facebook: ย่านเก่าวังกรด ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังกรด