22 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวน

จังหวัดนครนายก

Thai Phuan Community Based Tourism Promotion Club

ราคาพิเศษสุด ๆ ช่วง NEW NORMAL เพียงท่านละ 350 บาท จำนวน 40 ท่านขึ้นไป

1 DAY TRIP

 • 09:30 น.
  พร้อมกันที่บริเวณหน้าซุ้มศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก คัดกรอง Covid-19 ตามมาตรฐาน SHA
 • 09:45 น.
  คณะกลองยาวต้อนรับโห่ 3 ลา check in รำกลองยาว เข้าอาคารต้อนรับ
 • 10:00 น.
  พิธีบายศรีสู่ขวัญแบบไทยพวน เสริมสิริมงคลและฮ้องขวัญตามวิถีไทยพวน
 • 10:30 น.
  ชม Story telling ตำนานรัก เจ้าจอมกับนางกอย (Fable of love between chao chom and nang koi)
 • 10:45 น.
  พักเบรคไข่เค็มเต็มสูตรใบเตยหอม+กล้วยหอม+กาแฟ ที่นี่แห่งเดียว (Amazing Thailand)
 • 11:00 น.
  เข้าสู่การพจญภัยร่วมตามหาสาวกอย คนรักของเจ้าจอมไปพร้อมกันโดยมีเวลาร่วมกัน 7 วันตามท้องเรื่อง
 • 12:00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน (พาสายแบบไทยพวน) ชมการแสดงชุดเชียงขวาง ฟ้าอบรมนครนายกลำพวน ลำตัดไทยฉ่อยไทยพวน ร่วมรำโทนพร้อมกัน
 • 13:00 น.
  ชม/ชิม ช็อป สินค้าพื้นบ้าน
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

One day trip สัมผัสวิถีชีวิต 4 ชุมชน ราคา 799 บาท
วันเดียวก็เที่ยวได้ ( จองแพ็คเกจล่วงหน้า 1 วัน ) 

 • ชุมชนบ้านท่าแดง
  1.ต้นกำเนิดการตั้งถิ่นฐานของพวนปากพลี
  2.สักการะสถูปหลวงพ่อภาระ และพระศรีอริยเมตไตร
  3.ชมสวนสุขภาพสุริยภรต
 • ชุมชนบ้านฝั่งคลอง
  1. คณะกลองยาวต้อนรับสู่วัดฝั่งคลอง
  2.พิธีบายศรีสู่ขวัญแบบไทยพวน
  3.ชมมิวเซียมปะพวนปากพลี (พิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์ไทยพวน) และพิพิธภัณฑ์เฉลิมราชวัดฝั่งคลอง
  4.รับประทานอาหารพื้นบ้าน “พาสาย” และชมการแสดง นบ้านไทยพวน
  5.นั่งรถวิถีถิ่น หรือ ปั่นจักรยาน ไปยังชุมชนบ้านใหม่
 • ชุมชนบ้านใหม่
  1.สักการะขอพรสถูปพระบรมสารีริกธาตุกสาวดี หรือพระธาตุกุสาวดี
  2.ชมการทอผ้าพื้นบ้านไทยพวน
  3.รับประทานอาหารว่าง ขนมข้าวกระยาคู นั่งรถวิถีถิ่น หรือ ปั่นจักรยานไปยังชุมชนบ้านเกาะหวาย
 • ชุมชนบ้านเกาะหวาย
  1.สาธิตการทําปลาดสมุนไพรไทยพวน
  2.ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยพวนและบ้านโฮมสเตย์
  3.ชมบรรยากาศทุ่งนา วิถีข้าวข้าวไทยพวน
 • กิจกรรมที่น่าสนใจคุณสามารถเลือกได้
  ไข่เค็มสูตรใบเตย / ข้าวกระยาคู / ปลาดูสมุนไพร / ทอผ้าพื้นบ้าน

ติดต่อ
คุณชาติชาย
โทร. 092-7579377