10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

TAILUE LUANGNUE Tourism Community Enterprise

ONE DAY TRIP ราคา 1,500 บาท/ท่าน
ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ ไกด์ชุมชน และกิจกรรมที่ระบุในโปรแกรม

 • 09:00 น.
  เดินทางถึงชุมชน สัมผัสวิถีการต้อนรับอันแสนอบอุ่นในแบบฉบับของชาวไตลื้อ กล่าวทักทายด้วยคำว่า “อยู่กินหวาน” ผู้เฒ่าผู้แก่มัดมือ และอวยพร ให้กับแขกแก้วผู้มาเยือน พาชมเฮือนไตลื้อ ดูเฮือนนอน เฮือนไฟ เพลิดเพลินใจในวิถีวัฒนธรรม
 • 09:45 น.
  กิจกรรมทุ่งนาฟ้ากว้าง เก็บไข่เป็ด เก็บผักตามฤดูกาล และเรียนรู้วิถีการเกษตรแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมรับอาหารว่างช่วงเช้า
 • 10:30 น.
  กิจกรรมภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวไตลื้อ ชม ชิม และเรียนรู้การทำข้าวแคบ
 • 11:15 น.
  ฐานการเรียนรู้การทำตุ๊กตาไม้ และกิจกรรมเพ้นท์สีตุ๊กตาไม้
 • 12:00 น.
  รับประทานอาหาร ทานผัดไทยไตลื้อ และกาดหมั้ว
 • 13:00 น.
  กิจกรรมแอ่วเฮือนเยือนผญ๋า ศีกษาวิถีการทอผ้า อีดฝ้าย ปั่นฝ้าย และตบลายถุงย่าม
 • 14:00 น.
  กิจกรรมภูมิปัญญาพาเพลิน สานก้านมะพร้าว และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน บอกเล่าความประทับใจ รับอาหารว่างช่วงบ่ายก่อนเดินทางกลับ

2 DAYS 1 NIGHT TRIP ราคา 2,490 บาท/ท่าน ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง 3 มื้อ
อาหารเช้า 1 มื้อ กลางวัน 1 มื้อ ขันโตกช่วงเย็น 1 มื้อ ไกด์ชุมชน และกิจกรรมที่ระบุในโปรแกรม

วันแรก

 • 09:00 น.
  เดินทางถึงชุมชน สัมผัสวิถีการต้อนรับอันแสนอบอุ่นในแบบฉบับของชาวไตลื้อ (อาหารว่างช่วงเช้า)
 • 10:00 น.
  กิจกรรมภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวไตลื้อ ชม ชิม และเรียนรู้การท าข้าวแคบ
 • 11:00 น.
  ฐานการเรียนรู้การทำตุ๊กตาไม้ และกิจกรรมเพ้นท์สีตุ๊กตาไม้
 • 12:00 น.
  รับประทานอาหาร ทานผัดไทยไตลื้อ และกาดหมั้ว
 • 13:00 น.
  กิจกรรมแอ่วเฮือนเยือนผญ๋า ศึกษาวิถีการทอผ้า อีดฝ้าย ปั่นฝ้าย และตบลายถุงย่าม
 • 14:00 น.
  กิจกรรมภูมิปัญญาพาเพลิน สานก้านมะพร้าว (อาหารว่างช่วงบ่าย)
 • 15:00 น.
  นั่งรถเที่ยวชมหมู่บ้าน แอ่วเขือนแม่กวงอุดมธารา และเข้าบ้านพักโฮมสเตย์พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18:00 น.
  ดื่มด่ำกับบรรยากาศอาหารมื้อเย็นในรูปแบบขันโตก กาดหมั้วคัวลื้อ พร้อมรับชมการแสดง
 • 20:30 น.
  พักผ่อนที่โฮมสเตย์ของชุมชนซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว

วันที่สอง

 • 06:30 น.
  กิจกรรมทุ่งนาฟ้ากว้าง เก็บไข่เป็ด เก็บผัก เพื่อประกอบอาหาร และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
 • 10:00 น.
  กิจกรรมโคมไฟเส้นด้าย ประดิษฐ์พวงกุญแจ / ที่ทับกระดาษ
 • 11:00 น.
  เดินทางกลับโฮมสเตย์เตรียมเก็บของ
 • 11:30 น.
  กิจกรรมภูมิปัญญาพาเพลินขับร้องเพลงซอ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน บอกเล่าความประทับใจ / พร้อมรับอาหารว่างก่อนเดินทางกลับ

ติดต่อ
ผู้ประสานงานชุมชน: นางสาวพัชรนันท์ บัวมะล (แหวน)
โทร: 0869191915
Line ID: Wean_Patcharanan
E-mail: Patcharanan_5678@hotmail.com