1 ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำคืน โดย แพร่ทราเวล จังหวัดแพร่

ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำคืน โดย แพร่ทราเวล

จังหวัดแพร่

Phrae Sightseeing Nighttime by Phrae Travel

ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำคืน – Phrae Sightseeing Night Tour

กิจกรรมสันทนาการ ความบันเทิง จิตใจ และอารมณ์ สู่จิตวิญญาณแห่งวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ตัวตนของเมืองแพร่ ผ่านมิติของเวลา ยามค่ำคืน ด้วยสุนทรียศิลป์ร่วมสมัย รับประทานอาหารขันโตก นั่งรถรางผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำในเมืองเก่าแพร่ ร่วมแห่ครัวตาน เพลิดเพลินคีตศิลป์ท้องถิ่น ฟังซอ ฟ้อนรำ กิจกรรมต่าง ๆ นำสู่คุณค่าแห่งมรดกวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยการบรรยายอย่างลึกซึ้งเพลิดเพลิน ถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์เมืองแพร่ทุกมิติอย่างร่วมสมัย

*มอบสิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565
เฉพาะวันศุกร์และเสาร์เท่านั้น ส่วนลด 20% ทุก Package “ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำคืน”

A – ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำคืน
ราคา 4 ท่าน ท่านละ 390.- รวม 1,560.-/ PAX
ราคา 8 ท่าน ลด 10% ท่านละ 351 รวม 2,808.-/ PAX
ราคา 16 ท่าน ลด 15% ท่านละ 331.5 รวม 5,304.-/ PAX
ราคา 24 ท่าน ลด 20% ท่านละ 312 รวม 7,488.-/ PAX

B – ขันโตกดินเนอร์ + ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำคืน
ราคา 4 ท่าน ท่านละ 590.- รวม 2,360.-/ PAX
ราคา 8 ท่าน ลด 10% ท่านละ 531 รวม 4,248.-/ PAX
ราคา 16 ท่าน ลด 15% ท่านละ 501.5 รวม 8,024.-/ PAX
ราคา 24 ท่าน ลด 20% ท่านละ 472 รวม 11,328.-/ PAX

C – ที่พัก 1 คืน + อาหารเช้า + ขันโตกดินเนอร์ + ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำคืน
ราคา 4 ท่าน ท่านละ 950.- รวม 3,800-/ PAX
ราคา 8 ท่าน ลด 10% ท่านละ 855 รวม 6,840.-/ PAX
ราคา 16 ท่าน ลด 15% ท่านละ 807.5 รวม 12,920.-/ PAX
ราคา 24 ท่าน ลด 20% ท่านละ 760 รวม 18,240.-/ PAX

*รับฟรีโปรโมชั่น “แพร่ร้อยรัก” คูปองส่วนลด 100 บาท ทุกร้านราคาเมื่อใช้บริการที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมทาริสอาร์ต, จินเจอร์เบรดเฮาส์ บี&บีรถเช่า ไฟล์สมายส์
นวดน้ำมันสไตส์แพร่ ร้าน Happy & Healty Spa
แพคแกจทัวร์ 1Day Trip by Phrae Travel & PB Travel & Agency
อาหารและเครื่องดื่ม ร้านจินเจอร์เบรดเฮาส์คาเฟ่ เมื่อทานครบ 1,000 บาท

*เงื่อนไข / Conditions

  • ที่พัก 2 ท่านขึ้นไป (นอนเดี่ยว เพิ่ม 350 บาท) / Accommodation & Breakfast, For 2 people, 1 person additional charge 350.-
  • กำหนดการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / Schedule will be adapted for suitable.
  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Excuded Vat 7%
  • ชำระเงินมัดจำ 100% ของราคาทัวร์
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 หรือสภาพอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายในเหตุภัยธรรมชาติ การจราจลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในกรมธรรม์ประกันการเดินทาง
  • คูปอง “ร้อยรักแพร่” ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
  • ใช้สิทธิ์ได้ 1 คูปอง / 1 บิลเท่านั้น
  • คูปองใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565

ติดต่อ
Tel. 054-523671, 092-2628782
E-mail: phraeagency@gmail.com
Web: www.phraetravel.com