34 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง จังหวัดระนอง

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง

จังหวัดระนอง

MUANG KLUANG COMMUNITY ENTERPRISE RANONG

Day Trip โปรแกรม 1 วัน ล่องแพเปียก คลองลัดโรค ระบอง ประเทศไทย
ราคา 1,350 บาท/ต่อท่าน

  • นั่งเรือพริล ชมระบบนิเวศน์ อ่าวกะเปอร์ ทะเลสาบระนอง
  • ปลูกต้นโกงกาง ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน ที่สันทรายม้าน้ำ
  • เยี่ยมชมชุมชนเก่า คูฝูงควายทะเลสาบบนเกาะแหลมสน
  • กินซีฟู้ด ปลอดสารพิษ บนกระชังศูนย์เรียนรู้ชุมชน
  • ล่องแพเปียก เล่นน้ำทะเลแหวกที่สันหลังปิ้งกือ
  • ชมซากเรือโรฮิงยาอพยพ และชมกระชังเลี้ยงปูนิ่ม
  • นั่งรถสองแถวไม้โบราณ และร่วมทำ Workshop กับชุมชน

สิ่งที่เรามีในโปรแกรม
รถรับ-ส่ง, ทริปล่องแพเปียก, ค่าธรรมเนียมกระชัง ประกันอุบัติเหตุ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, เสื้อชูชีพ เรือรับ-ส่งอาหาร พัคบนกระชัง, น้ำ เครื่องดื่ม/ผลไม้

สิ่งที่ควรนํามา
ชุดว่ายนํ้า, ครีมกันแดด, กล้องถ่ายรูป ชุดเสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยน, ยารักษาโรค

ติดต่อสอบถาม
โทร. 082-278-6099, 087-885-7965, 089-593-2442
Facebook: ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด