35 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จังหวัดกระบี่

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

จังหวัดกระบี่

Laem Sak Tourism Community Enterprise Krabi

โปรแกรม 1 A One day Trip

 • 09:00 น.
  เดินทางถึงชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก
 • 09:30 น.
  ล่องทะเลใน สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งแหลมสักลากูน
 • 11:30 น.
  กิจกรรม CSR “คืนกล้วยไม้ป่า”
 • 12:00 น.
  อาหารเที่ยง“ข้าวคลุกกะปิกุ้งตัก”
 • 14:00 น.
  สัมผัสวัฒนธรรมสามสาย
 • 16:00 น.
  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

 • จำนวนลูกค้า 2 ท่าน ราคา 2,100 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 3 ท่าน ราคา 1,800 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 4-5 ท่าน ราคา 1,500 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 6 ท่านขึ้นไป ราคา 1,300 บาท/ท่าน

โปรมแกรม 1 B One day Trip

 • 09:00 น.
  เดินทางถึงชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก
 • 09:30 น.
  ล่องทะเลใน สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งแหลมสักลากูน
 • 11:30 น.
  กิจกรรม CSR “คืนกล้วยไม้ป่า
 • 12:00 น.
  อาหารเที่ยง “ข้าวคลุกกะปิกุ้งตัก”
 • 15:00 น.
  พายคายัดสัมผัสธรรมชาติ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

 • จำนวนลูกค้า 2 ท่าน ราคา 2,400 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 3 ท่าน ราคา 2,100 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 4-5 ท่าน ราคา 1,800 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 6 ท่านขึ้นไป ราคา 1,600 บาท/ท่าน

โปรมแกรม 1 C One day Trip

 • 09:00 น.
  เดินทางถึงชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก
 • 09:30 น.
  ล่องทะเลใน สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งแหลมสักลากูน
 • 12:00 น.
  อาหารเที่ยง ณ อ่าวชิงชั่ง หรือบนกระชังสาหร่าย
 • 14:00 น.
  พายคายัดสัมผัสธรรมชาติ
 • 16:00 น.
  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

 • จำนวนลูกค้า 2 ท่าน ราคา 2,300 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 3 ท่าน ราคา 2,000 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 4-5 ท่าน ราคา 1,700 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 6 ท่านขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน

โปรมแกรม 2 A ( 2 วัน 1 คืน ) ล่องทะเลในสัมผัสความมหัสจรรย์แห่งแหลมสักลากูน

 • จำนวนลูกค้า 2 ท่าน ราคา 3,900 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 3 ท่าน ราคา 3,600 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 4-5 ท่าน ราคา 3,100 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 6 ท่านขึ้นไป ราคา 2,800 บาท/ท่าน

โปรมแกรม 2 B ( 2 วัน 1 คืน ) ล่องทะเลในแหลมสักประตูอันดามัน

 • จำนวนลูกค้า 2 ท่าน ราคา 3,900 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 3 ท่าน ราคา 3,600 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 4-5 ท่าน ราคา 3,100 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 6 ท่านขึ้นไป ราคา 2,800 บาท/ท่าน

โปรมแกรม 3 ( 3 วัน 2 คืน ) ล่องทะเลในแหลมสักประตูอันดามัน, เกาะห้อง

 • จำนวนลูกค้า 2 ท่าน ราคา 7,000 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 3 ท่าน ราคา 6,500 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 4-5 ท่าน ราคา 5,400 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 6-7 ท่าน ราคา 4,800 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 8-10 ท่าน ราคา 4,500 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 11 ท่านขึ้นไป ราคา 3,900 บาท/ท่าน

ติดต่อสอบถาม
Tel. 064-5628794
E-mail: leamsakcbt@gmail.com