27 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง สุพรรณบุรี

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

Dvaravati U-Thong Ancient City Community Tourism Promotion Club

แพ็คเกจ 1. ราคา 990 บาท/ท่าน กับทริปอู่ทองลองลุย

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
 • ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร
 • สวนหินพุหางแค
 • ชมแกะสลักพระใหญ่บนหน้าผามังกรบิน พระพุทธปุษยศรีสุวรรณภูมิ

แพ็คเกจ 2. ราคา 990 บาท/ท่าน กับทริปอู่ทองลองเรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
 • ชมแกะสลักพระใหญ่บนหน้าผามังกรบิน พระพุทธปุษยศรีสุวรรณภูมิ
 • ชุมชนบ้านเขาพระ
 • หล่อเหรียญ

แพ็คเกจ 3. ราคา 990 บาท/ท่าน กับทริปอู่ทองสัมผัสวิถีชุมชน ( เลือกได้ 2 ที่ )

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
 • (เลือก) ชุมชนตำลึงหวาน
 • (เลือก) ชุมชนบ้านโคก
 • (เลือก) ขนมจีนโบราณบ้านท่าพระ **มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม**
 • (เลือก) ตำนานดินกวนกาละแม

แพ็คเกจ 4. ราคา 990 บาท/ท่าน กับทริปอู่ทองลองสุขภาพ เส้นทางเกษตรอินทรีย์

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
 • ชุมชนวนเกษตรบ้านดงเย็น
 • ชมแกะสลักพระใหญ่บนหน้าผามังกรบิน พระพุทธปุษยศรีสุวรรณภูมิ
 • ยาดมหัวโตป้าต้อย

ติดต่อสอบถาม
คุณภร (ผู้ประสานงาน)
โทร.095-9904422
คุณประยูร (ประธาน)
โทร. 081-8517087
Facebook: เที่ยวชุมชนอู่ทอง