36 ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา ๙

ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา ๙ โดย บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

จังหวัดยะลา

Chulabhorn Pattana 9 Community by Local Alike Yala

Oxygen Therapy – Breath of Life ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จังหวัดยะลา
ระยะเวลา: 3 วัน 2
ราคา 2,500 บาท/ท่าน

เกี่ยวกับทริป ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา9 อยู่ติดกับผืนป่าฮาลาบาลา ซึ่งเป็นหนึ่งในผืนป่าที่ อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ทำให้ที่นี่เป็นจุดที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศ เราจึงอยาก ชวนทุกคนมาสูดหายใจเอาออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าให้เต็มปอดหลังจากที่ระแวงกับเชื้อไวรัส โควิค-19 มาหลายเดือน นอกจากเรื่องอากาศบริสุทธิ์แล้ว ที่นี่ยังมีพืชพรรณนานาชนิด ทั้งดอกไม้ สมุนไพร และ ไม้ยืนต้นต่าง ๆ ที่มีกลิ่นหอมที่ช่วยบรรเทาความเครียดและ ความกังวลใจได้ โดยไกด์ชุมชนจะพาพวกเราไปสูดอโรมาจากธรรมชาติ เพื่อใช้บำบัด ร่างกายไปอย่างช้า ๆ

Highlights

 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์คอมมิวนิสต์มาลายา
 • สูดกลิ่นป่าให้เต็มปอดที่ป่าฮาลาบาลา
 • อยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติที่น่าดกฮาลาชะห์ ล่องเรือชมความงามของป่าต้นนํ้าที่คลองน้ำใส
 • สูดกลิ่นอโรม่าจากสมุนไพรนานาชนิดและแช่เท้าด้วยสูตรลับบำบัดโรคของชุมชน
 • ชมความสวยงามของทะเลหมอกผาหินโยก

หมายเหตุ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ Local Alike จะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง โดยทีมงานจะคำนึงถึงรอยยิ้มของผู้ร่วมทริปและชุมชนเป็นสำคัญ

ข้อแนะนำ

 • เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินป่าระยะสั้น เช่น เสื้อแขนยาวป้องกันกิ่งไม้ขีดข่วน, กระติกน้ำเดินป่า และถุงกันทาก ฯลฯ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของมัคคุเทศก์ชุมชนอย่างเคร่งครัด
 • เตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับทำกิจกรรมทางน้ำ

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (เช้า 2 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ / เย็น 2 มื้อ)
 • ที่พักเกสต์เฮ้าส์ชุมชน 2 คืน (2-3 ท่าน/ห้อง)
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 • การเดินทางไป-กลับชุมชน

ติดต่อสอบถาม
Tel: 081-1395593 / 02-1159861
E-mail: group@localalike.com