33 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ ประจวบคีรีขันธ์

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Ban Thung Pradu Tourism Community Enterprise Prachuap Khiri Khan

โปรแกรม ครึ่งบ่าย สบายตัว ณ ทุ่งประดู่

 • รับประทานอาหารกลางวัน เมนูท้องถิ่น
 • ชมสวนมะพร้าวพร้อมดื่มน้ำมะพร้าวสดจากต้น
 • ร่วมทํากิจกรรม D.I.Y จํานวน 1 กิจกรรม เช่น กิจกรรมผ้ามัดย้อม หัตถกรรมกะลา ขนมอัญมณีนกคุ้ม
 • ห่มทรายคลายเครียด ชมวิวริมชายหาด

ราคาเส้นทางท่องเที่ยวครึ่งวัน

 • จำนวน 2-4 คน ราคา 1,100 บาท/คน
 • จํานวน 5-9 คน ราคา 1,050 บาท/คน
 • จำนวน 10 คน ขึ้นไป ราคา 990 บาท/คน

**ราคานี้รวมนักสื่อความหมาย อาหารกลางวัน ค่ากิจกรรมชุมชน และรถชุมชน (ซาเล้ง) แล้ว**

โปรแกรมหนึ่งวัน ณ ทุ่งประดู่

 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดทุ่งประดู่
 • เที่ยวชมวิถีประมงพื้นถิ่น ทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน เช่น ธนาคาร การทำทั้ง สร้างบ้านปลา หรือแวะชมกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล (สามารถเลือกซื้อสินค้าสด ๆ จากชุมชนได้)
 • ชมสวนมะพร้าว มะพร้าวสายพันธุ์นกคุ้ม มะพร้าว อ่อนพื้นถิ่นทับสะแกพร้อมดื่มน้ำมะพร้าวสดจากต้น
 • ชมแปลงเกษตรผสมผสาน (แปลงเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับชาติ)
 • รับประทานอาหารกลางวัน เมนูท้องถิ่น
 • ร่วมทํากิจกรรม D.I.Y จำนวน 1 กิจกรรม เช่น กิจกรรมผ้ามัดย้อม หัตถกรรมกะลา ขนมอัญมณีนกคุ้ม
 • ห่มทรายคลายเครียด ชมวิวริมชายหาด

ราคาเส้นทางท่องเที่ยว 1 วัน

 • จํานวน 2-4 คน ราคา 1,350 บาท/คน
 • จำนวน 5-9 คน ราคา 1,200 บาท/คน
 • จำนวน 10 คน ขึ้นไป ราคา 1,100 บาท/คน

**ราคานี้รวมนักสื่อความหมาย อาหารกลางวัน ค่ากิจกรรมชุมชน และรถชุมชน (ซาเล้ง) แล้ว**

ติดต่อสอบถาม
สาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ติดต่อ นางสาวสุวลี เสรีวัฒนาชัย (คุณปิ่น)
โทร. 08 1572 9665
Facebook: หมู่บ้าน CIV บ้านทุ่งประดู่