11 โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองการท่องเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดเชียงราย

Ban Thakhanthong Homestay

2 วัน 1 คืน ราคา 3,000.- คน สามารถใช้สิทธ์เราเที่ยวด้วยกันลดได้อีก

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย สัมผัสวิถีชีวิตอีสานล้านนา ชมทะเลหมอกบนดอย ลอยโขง ชมพระอาทิตย์ตกดิน กินหมูปิ้งตาปัน

วันแรก

 • 09.00 น.
  ต้อนรับคณะเดินทาง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง (Welcome drink/แนะนําชุมชน และทีมงาน)
 • 09.30 น.
  ประชุมสัมมนา
 • 10.30 น.
  อาหารว่างขนมไทย + น้ําสมุนไพร / กาแฟเสร็จแล้ว ประชุมสัมมนา (ต่อ)
 • 12.00 น.
  อาหารกลางวัน เมนูพื้นบ้าน
 • 13,00 น.
  ประชุมสัมมนา (ต่อ)
 • 14.00 น.
  เข้าที่พัก
 • 14.30 น.
  เริ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

  • นั่งรถอีต๊อก สัมผัสบรรยากาศในชุมชน
  • กิจกรรมทอผ้าฝ้ายลายตาหม่อง
  • กิจกรรมสวนเกษตรผสมผสาน ชิมเสาวรส ยํามะนาว
  • สีข้าวกล้องด้วยมือ ชิมน้ําข้าวกล้อง
  • ชมสวนอินคา จิบชาริมฝั่งโขง ชิมเมี่ยงดาวอินคา
 • 17.00 น.
  ล่องเรือแม่น้ำโขง บูชาพญานาค ตามรอยนครโบราณสุวรรณโคมคํารับจากพลังงานท้องมังกร และออเดิร์ฟ หมูปิ้งตาปัน น้ำจิ้มยายปั๋น + สมุนไพรลอกคราบ
 • 18.30 น.
  • พิธีแห่ขันโตก พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
  • อาหารขันโตก
  • ชมการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานล้านนา จํานวน 5 ชุด
  • แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • 20.00 น.
  พักโฮมสเตย์ มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน

วันที่สอง

 • 06.00 น.
  ขึ้นดอยชมทะเลหมอก รับอากาศบริสุทธิ์บนดอยสูงวิวสวย
 • 07.30 น.
  อาหารเช้าที่บ้านพักโฮมเตย์
 • 09.00 น.
  สรุป เสร็จแล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อผู้ประสานงาน
คุณจิ๊บ ปนิตา ศรีขัติย์
โทร. 081 952 7058

คุณเศรษฐศักดิ์ พรหมมา
โทร. 064 529 5354