30 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ จังหวัดระยอง

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ

จังหวัดระยอง

Ban Ta le Noi Rayong Tourism Community Enterprise Rayong

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ราคา 1,300 บาท

วันแรก

 • 10:00 น.
  รับประทานอาหารว่าง
 • 10:00-12:00 น.
  ฟังบรรยายวัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน ไหว้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดราชบัลลังก์ ชมบัลลังก์จําลองสมเด็จพระเจ้า ตากสิน, ชมอุโบสถอายุกว่า300ปี ไหว้พระพุทธรูปโครงหวาย
 • 12:00-13:00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00-14:00 น.
  เข้าบ้านพักโฮมสเตย์
 • 14:00-17:00 น.
  กิจกรรมล่องเรือ หรือแพ ทานอาหารว่างช่วงบ่ายชมธรรมชาติป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลนดูเหยี่ยวแดง
 • 18:00-19:00 น.
  รับประทานอาหารเย็น
 • 19:00-21:00 น.
  ชมการแสดงพื้นบ้าน/คาราโอเกะ

วันที่สอง

 • 07:00-08:00 น.
  รับประทานอาหารเช้า
 • 08:00-12:00 น.
  ชมภูมิปัญญาคนบ้านทะเลน้อย ทําปลาเค็มแดดเดียว,เพาะปลูกผักกระชับ,อาหารว่างเช้า สาธิตการทําหมวกใบจาก บ้านโมเดลทําจากเมล็ดข้าวเปลือก
 • 12:00-13:00 น.
  ชมภูมิปัญญาคนบ้านทะเลน้อย ทําปลาเค็มแดดเดียว,เพาะปลูกผักกระชับ,อาหารว่างเช้า สาธิตการทําหมวกใบจาก บ้านโมเดลทําจากเมล็ดข้าวเปลือก

ติดต่อสอบถาม
โทร. 081 864 9086, 0626246561
Facebook: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ