8 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผารังหมี

จังหวัดพิษณุโลก

Ban Pharangmee Community Based Tourism

แพ็คเกจท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ & บ้านผารังหมีเนินมะปราง พิษณุโลก
“ค้างคืนกับค้าวคาว ชมเมืองชุนเขา เรื่องราวผารังหมี”

เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน “ค้างคืนกับค้าวคาว ชมเมืองชุนเขา เรื่องราวผารังหมี” (2 วัน 1 คืน)
Day 1

 • 10:30 น.
  ถึงศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ พักผ่อนยืดเส้นยืดสายผ่อนคลาย ค้างคาวต้อนรับด้วยเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร (EJEA Welcome drink) พร้อมรับอาหารว่างขนมพื้นถิ่น
 • 11:00 น.
  เข้าห้องพัก ณ ศรแก้วโฮมสเตย์ บริการห้องพักมาตรฐาน คัดกรองเข้าที่พัก
 • 12:00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ กรีนวิว คาเฟ่ รังสรรค์น้าเสนออาหารหลากหลายสุดพิเศษ
 • 13:00 น.
  เดินทางไปสัมผัสชุมชนอารมณ์ดี บ้านผารังหมี ชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับประเทศ ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดผารังหมีวนาราม เดินทางด้วยรถอีแต๊ก สุดคลาสสิค
 • 14:30 น.
  ออกเดินทางด้วยรถอีแต็ก รถพื้นถิ่นแบบคลาสสิค เดินทางไปเที่ยวชมเส้นทางธรรมชาติ ณ เขาห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ชมประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ถ้ำต่าง ๆ เดินเท้าเพื่อไปฟังเรื่องเล่าถ้ำค้างคาว เดินเท้าต่อไปฟังต้านานพระรถเมรี ณ ถ้ำนางสิบสอง ฐานกิจกรรม
 • 15:30 น.
  ล้อหมุน นั่งรถอีแต็กไปวัดบ้านมุง สักการะหลวงพ่อบุญมีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้มาเยือนพร้อมกับกิจกรรมฐาน ถ่ายภาพบนถนนเส้นแลนด์มาร์คบ้านมุง อันโด่งดังล้านวิว
 • 16:00 น.
  ล้อหมุนออกเดินทางไปชมทัศนียภาพอันสุดแสนมหัศจรรย์ ชมขุนเขานครป่าหินตลอดเส้นทาง
 • 17:00 น.
  แวะถ่ายภาพ ณ จุดเช็คอินที่ได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นบ้านไร่ภูตะวัน ผาใกล้รุ่ง ฮักเขาคาเฟ่ บ้านมุง สเต๊กเฮาส์see mountain
 • 18:30 น.
  ชม Unseen “ชมเพลิน…ค้างคาวบิน” ฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกหากิน ณ หอชมค้างคาวชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ
 • 19:00 น.
  รับประทานอาหารมื้อค่ำท่ามกลางขุนเขา รับฟังเรื่องราวบ้านมุงเหนือ เสริฟด้วยเมนูอาหารพื้นถิ่นที่หาทานได้ยาก “see mountain” ด้วยสำรับสุดตระการตา
 • 19:30 น.
  กลับเข้าที่พักศรแก้ว โฮมสเตย์
 • 20:00 น.
  พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2

 • 7:00 น.
  อรุณสวัสดิ์ค้างคาว ทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์มีสไตล์กับเจ้าของบ้าน ใส่บาตรเช้าร่วมกันกับวิวแห่งขุนเขา สัมผัสวิถีชุมชนคนพื้นถิ่น
 • 8:30 น.
  พร้อมกันที่ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมเช็คเอาท์ที่พัก
 • 9:00 น.
  เดินทางโดยรถพื้นถิ่นไปหนีบ มัด ขยำ จุ่ม กับการท้าผ้ามัดย้อมลายเดียวในโลก ณ แคมป์บ้านมุง เที่ยวชม พักผ่อน ถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ของแคมป์หมาบ้าใจดีด้วยอารมณ์สุนทรีพร้อมรับอาหารว่าง
 • 11:30 น.
  หยิบผ้ามัดย้อมลายเดียวในโลกของตัวเอง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ค้างคาวอ้าลา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและความเหมาะสม ***

!!!โปรโมชั่นพิเศษสุดททท. 1,500 บาทต่อท่าน!!!
หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย 1,690 บาทต่อท่าน สำหรับ 6-8 ท่าน ประกอบด้วย

 • ค่าอาหารเช้า 1 มื้อ (วันที่สองของการเดินทาง)
 • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ (วันแรกของการเดินทาง)
 • ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ (วันแรกของการเดินทาง)
 • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ (ผ้าเย็น)
 • ที่พัก 1 คืน (โฮมสเตย์มีสไตล์มาตรฐานรีสอร์ท 1 ห้องพัก 2 ท่าน พร้อม wifi)
 • ค่ายานพาหนะพื้นถิ่น (รถอีแต๊ก 1 คัน ตลอดการเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายท้ากิจกรรมตามจุดท่องเที่ยว (กิจกรรมท้าผ้ามัดย้อม,กิจกรรมสาธิต,ขันธ์ 5 ดอกไม้ไหว้พระ)
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมใส่บาตรตอนเช้า
 • ค่านักสื่อสารความหมายชุมชน (ไกด์ท้องถิ่น)

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อ โควิด-19 ทางชุมชนขอความร่วมมือผู้เดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรการของจังหวัดอย่างเข้มงวด เช่น แสกน QR code Save Phitsanulok แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีการตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง สามารถปรับเปลี่ยนก้าหนดการให้เหมาะสมตามความต้องการของคณะ หรือตามความสนใจของผู้เที่ยวชม แต่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนมาท่องเที่ยวเป็นเวลา 10-15 วัน

แพ็คเกจท่องเที่ยวบ้านรักไทย & บ้านมุง & บ้านผารังหมีเนินมะปราง พิษณุโลก
“ค้างคืนกับค้าวคาว ชมเมืองชุนเขา นับดาวเขารักไทย สไลว์ไลฟ์ผารังหมี”

เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน “ค้างคืนกับค้าวคาว ชมเมืองชุนเขา นับดาวเขารักไทย สไลว์ไลฟ์ผารังหมี” (3 วัน 2 คืน)
Day 1

 • 10:30 น.
  ถึงจุดนัดพบ กรีนวิว รีสอร์ท เนินมะปราง พักผ่อนยืดเส้นยืดสายผ่อนคลาย ค้างคาวต้อนรับด้วยเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร (EJEA Welcome drink) พร้อมรับอาหารว่างขนมพื้นถิ่น
 • 12:00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ กรีนวิว คาเฟ่ รังสรรค์น้าเสนออาหารหลากหลายสุดพิเศษ
 • 13:00 น.
  เดินทางขึ้นเขารักไทย เพื่อไปสัมผัสบรรยากาศมุมสูง ณ ขุนเขารักไทย ถ่ายภาพชื่นชมภูผาหมอก วิวแคมป์ ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเผ่าไทย เดินทางด้วยรถรับส่ง (ยานพาหนะทุกท่าน จอดที่กรีนวิว รับรองความปลอดภัย)
 • 16:00 น.
  ล้อหมุนออกเดินทางไป “ชิดธรรมชาติ” จุดเช็คอินใหม่
 • 17:00 น.
  เข้าที่พัก ผาชมดาว ผ่านจุดคัดกรอง
 • 18:30 น.
  ชม Unseen “ดาวบนดิน”
 • 19:00 น.
  รับประทานอาหารมื้อค่ำริมขุนเขา ด้วยเมนูหมูกระทะรสเด็ด จัดจ้านในย่านนี้
 • 20:00 น.
  พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2

 • 6:00 น.
  อรุณสวัสดิ์เนินมะปราง จิบกาแฟ โอบกอดหมอกยามเช้า ชมขุนเขามุมสูง รอพระอาทิตย์ขึ้น
 • 7:00 น.
  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ผาชมดาว
 • 9:00 น.
  เดินทางด้วยรถรับส่งพื้นที่สู่พื้นล่าง ฟินต่อไม่รอแล้วนะ แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบสถ์มหาอุด 100 ปีวัดน้ำปาด
 • 10:00 น.
  ไปสัมผัสชุมชนอารมณ์ดี บ้านผารังหมี ชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับประเทศ ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดผารังหมีวนาราม (ขึ้นบันไดสวรรค์)
 • 11:30 น.
  เดินทางไปเที่ยวชมเส้นทางธรรมชาติ ณ เขาห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ชมประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ถ้ำต่าง ๆ
 • 12:00 น.
  ทานอาหารมื้อเที่ยง สเต๊ก บ้านมุง (หรือเปลี่ยนแปลงตามวันเวลาเดินทาง)
 • 13:30 น.
  ล้อหมุน นั่งรถอีแต็กไปวัดบ้านมุง สักการะหลวงพ่อบุญมีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้มาเยือนเดินเท้าเพื่อไปฟังเรื่องเล่าถ้ำค้างคาว เดินเท้าต่อไปฟังตำนานพระรถเมรี ณ ถ้ำนางสิบสอง พร้อมแวะถ่ายภาพ ณ จุดเช็คอินที่ได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นบ้านไร่ภูตะวัน ผาใกล้รุ่ง ฮักเขาคาเฟ่ บ้านมุง สเต๊กเฮาส์ ถ่ายภาพบนถนนเส้นแลนด์มาร์คบ้านมุง อันโด่งดังล้านวิว
 • 15:30 น.
  เดินทางโดยรถพื้นถิ่นไปหนีบ มัด ขย้้า จุ่ม กับการทำผ้ามัดย้อมลายเดียวในโลก ณ แคมป์บ้านมุง เที่ยวชม พักผ่อน ถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ของแคมป์หมาบ้าใจดีด้วยอารมณ์สุนทรี พร้อมรับอาหารว่าง หยิบผ้ามัดย้อมลายเดียวในโลกของตัวเอง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 • 17:00 น.
  เข้าที่พัก ณ ศรแก้วโฮมสเตย์มาตรฐานรีสอร์ท พร้อมไวไฟ ผ่านจุดคัดกรอง
 • 18:00 น.
  ชมความมหัศจรรย์ Unseen“ชมเพลิน…ค้างคาวบิน” ฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกหากิน ณ หอชมค้างคาว ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ
 • 18:30 น.
  รับประทานอาหารมื้อค่ำท่ามกลางขุนเขา ด้วยเมนูสุดพิเศษ ณ See Mountain
 • 20:00 น.
  พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 3

 • 6:00 น.
  อรุณสวัสดิ์ค้างคาว ยามเช้า ณ บ้านมุง
 • 7:00 น.
  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมกิจกรรมใส่บาตรยามเช้า ณ ถนนแลนด์มาร์ค บ้านมุง
 • 9:00 น.
  เช็คเอาท์ที่พัก ค้างคาวอ้าลา เดินทางไปจุดนัดพบ กรีนวิว รีสอร์ท ถ่ายภาพ พักผ่อน จิบกาแฟ เช็คความพร้อมก่อนเดินทางกลับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและความเหมาะสม ***

!!!โปรโมชั่นพิเศษสุดททท. 2,300 บาทต่อท่าน!!!
หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย 2,450 บาทต่อท่าน สำหรับ 6-8 ท่าน ประกอบด้วย

 • ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ (วันที่สองและสามของการเดินทาง)
 • ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ (วันแรกและวันที่สองของการเดินทาง)
 • ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ (วันแรกและวันที่สองของการเดินทาง)
 • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ (ผ้าเย็น)
 • ที่พัก 2 คืน (โฮมสเตย์มีสไตล์มาตรฐานรีสอร์ท 1 ห้องพัก 2 ท่าน พร้อม wifi)
 • ค่ายานพาหนะพื้นถิ่น (รถอีแต๊ก 1 คัน ที่บ้านมุง และรถบริการรับส่งจากพื้นล่างขึ้นพื้นบน-พื้นบนลงพื้นล่าง)
 • ค่าใช้จ่ายท้ากิจกรรมตามจุดท่องเที่ยว (กิจกรรมท้าผ้ามัดย้อม,กิจกรรมสาธิต,ขันธ์ 5 ดอกไม้ไหว้พระ)
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมใส่บาตรตอนเช้า
 • ค่านักสื่อสารความหมายชุมชน (ไกด์ท้องถิ่น)

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อ โควิด-19 ทางชุมชนขอความร่วมมือผู้เดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรการของจังหวัดอย่างเข้มงวด เช่น แสกน QR code Save Phitsanulok แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีการตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง สามารถปรับเปลี่ยนกำหนดการให้เหมาะสมตามความต้องการของคณะ หรือตามความสนใจของผู้เที่ยวชม แต่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนมาท่องเที่ยวเป็นเวลา 10-15 วัน พร้อมชำระค่ามัดจำล่วงหน้า 50 % ก่อนลงพื้นที่ 7 วัน

หมายเลขติดต่อผู้ประสานงาน
โทร 084-7240185 คุณโกบัน