28 กลุ่มท่องเที่ยวบ้านนํ้าเชี่ยว จังหวัดตราด

กลุ่มท่องเที่ยวบ้านนํ้าเชี่ยว

จังหวัดตราด

Bannumchieo Tourism Group (Bannumchieo Homestay) Trat

กลุ่มท่องเที่ยวบ้านนํ้าเชี่ยว (โฮมสเตย์บ้านนํ้าเชี่ยว)

แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ราคา 990 บาท

  • อาหารพื้นบ้านรสเด็ด 3 มื้อ
  • ล่องเรือเล็กชมวิถีชีวิตชาวประมง
  • ปลูกป่าชายเลน เย็บงอบใบจาก
  • ดำนํ้างมหอยปากเป็ด
  • ปั่นจักรยานชมสวนผลไม้
  • ชมหิ่งห้อยยามคํ่าคืน
  • นอนหลับฝันดีที่โฮมสเตย์

*รับฟรี งอบใบจาก ท่านละ 1 ใบ

ติดต่อสอบถาม
คุณ สุรัตนา ภูมิมาโนช ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว (โฮมสเตย์บ้านน้ำเชี่ยว)
โทร. 084 892 5374, 0861453078

Facebook: กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว