15 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว

จังหวัดตราด

Bannumchieo Tourism Community Enterprise

ทริป 2 วัน 1 คืน (มีของที่ระลึก และ ATK)
จำนวน 1-4 ท่าน ราคา 1,790 บาท
จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ราคา 1,590 บาท

Half Day Trip (ระยะเวลา 4-5 ชม.)

  • ล่องแพเปียก กินรี 1-2 ท่าน ราคา 1,200 บาท (แพพร้อมเรือลากมีเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อม)
  • ล่องแพเปียก สนธยา 1,400 บาท (แพพร้อมเรือลากมีเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อม)
  • ลงเรืองมหอยปากเป็ด (งมหอย/กิจกรรมทางน้ำ)

ราคา 1-4 ท่าน 700 บาท/ลำ ราคา 5ท่านขึ้นไปเพิ่มท่านละ 100 บาท

  • ข้าวเกรียบยาหน้า (ชิมฟรีพร้อมเครื่องดื่มฟรี ชานกจาก/น้ำสมุนไพรไม่อั้น)

ราคา 1-4 ท่าน 500 บาท/ทริป ราคา 5ท่านขึ้นไปเพิ่มท่านละ 30 บาท

  • ตังเมกรอบ

ราคา 1-4 ท่าน 500 บาท/ทริป ราคา 5ท่านขึ้นไปเพิ่มท่านละ 30 บาท

  • ต้นกล้า ราคา 30 บาท/ต้น/ท่าน
  • อาหารทะเลพื้นถิ่น (ข้าวสวย,อาหาร 4 อย่าง และผลไม้)

ราคา 1-4 ท่าน 1,800 บาท/ท่าน ราคา 5 ท่านขึ้นไปท่านละ 430 บาท

  • ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ราคา 50 บาท/ท่าน
  • นักสื่อความหมาย 1 คน 300-500 บาท

ติดต่อ
ผู้ประสานงาน นางรสริน วิรัญโท
โทร. 0892446702