21 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลในเวียง-บ้านหนองเต่า จังหวัดน่าน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลในเวียง-บ้านหนองเต่า

จังหวัดน่าน

Nai Wiang – BanNongTao Community Based Tourism group

กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลในเวียง – บ้านหนองเต่า จ.น่าน
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่สนใจ แล้วแจ้งมาที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลในเวียง – บ้านหนองเต่า จ.น่าน ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเตรียมกิจกรรมให้พร้อมกับนักท่องเที่ยว

 • คุ้มเจ้าเมฆวดี ระยะเวลา 30 นาที ราคา 30 บาท/ท่าน
  แอ่วคุ้มเก่าเจ้านายเมืองน่าน อายุกว่าร้อยปีลูกหลานเจ้าผู้ครองนครน่าน
 • โฮงเจ้าฟองคำ เวลา 30 นาที ราคา 30 บาท/ท่าน
  ยลเสน่ห์เฮือนโบราณพื้นถิ่น ลูกหลานเจ้าผู้ครองนครน่าน ระยะ
 • ตึกรังษีเกษม ระยะเวลา 1 ชม. ราคา 50 บาท/ท่าน
  สัมผัสกลิ่นไอเมืองน่านในวันวานสู่ปัจจุบันผ่าน ภาพถ่ายโบราณ
 • วัดสวนตาล ระยะเวลา 30 นาที
  นมัสการพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย มีความงดงาม
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหา ระยะเวลา 30 นาที
  นมัสการพระธาตุช้างค้ำ และพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี
 • วัดหาโพ ระยะเวลา 30 นาที
  นมัสการพระพุทธรูปไม้แกะสลักลงลักปิดทอง ปางเปิดโลก ชมเขื่อนเจ้าอุดม (ลูกหลานเจ้าผู้ ครองนครน่าน) สถานที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ พื้นถิ่นของชาวเมืองน่านในอดีต และชมกระบวนการแกะสลักพระไม้
 • กิจกรรมตัดตุงไส้หมู…บันไดสู่สรวงสวรรค์
  ระยะเวลา 30 นาที ราคา 80 บาท/ท่าน
  ตุง หรือ ธง ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาว ล้านนาที่ใช้สําหรับงานประเพณี โดยเชื่อว่าตุงคือ บันไดไปสู่สรวงสวรรค์ การทำตุงไส้หมู เป็นศิลปะ การตัดกระดาษที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่โบราณ จากกระดาษสีหรือกระดาษแก้วสีต่าง ๆ มาวาง อนกันแล้ว บทแยงมุมหลาย ๆ ทบ ใช้กรรไกรติดสลับกันเป็นลายฟันปลาจนถึงส่วนปลายสุด เมื่อคลี่ออกจะเห็นเป็นหวงกระดาษที่สวยงาม
 • กิจกรรมทําสวยดอกไม้นำไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  ระยะเวลา 30 นาที ราคา 80 บาท/ท่าน
  สวยดอกไม้ คือการหากรวยดอกไม้ที่ใช้ ใบตองม้วนขดเป็นทรงกรวยเรียวแหลม บรรจุ ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อใช้เป็นเครื่องสักการะบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพเลื่อมใส
 • กิจกรรมเขียนตัวเมืองหรือ อักษรล้านนา
  ระยะเวลา 1 ชม. ราคา 250 บาท/ท่าน (กระเป๋า/ย่ามใบเล็ก)
  ราคา 500 บาท/ท่าน (กระเป๋า/ย่ามใบใหญ่)
  เรียนรู้วิธีการเขียนอักษรล้านนา การออก เสียงแบบล้านนา พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ การประสมอักษร แต่ที่ไม่ควรพลาด คือ การสร้างสรรค์งานเขียนของตัวเองลงบนย่ามและนำกลับไปเป็นของที่ระลึกที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
 • กิจกรรมเรียนรู้การทําอาหารพื้นเมือง (แกงสะนัดแกงสารพัดผักจากหอคํา)
  ซึมซับความเป็นเมืองน่าน ผ่านเมนูอาหารพื้นเมืองและสัมผัสวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีมนต์ เสน่ห์ไปพร้อม ๆ กับคนท้องถิ่น โดยเมนูที่จะได้ลง มือทํา คือ แกงสะบัด (แกงผัก) สูตรคุ้มเจ้าเมฆวดี ณ น่าน ระยะเวลา 1 ชม. เฉพาะเรียนทำอาหาร 120 บาท /เรียนทำอาหารพร้อมรับประทาน 250 บาท (อาหาร 3 อย่างและผลไม้ตามฤดูกาลหรือขนมหวาน)
 • กิจกรรมทำโคพาโชค บ้านมหาโพธิ
  นำพาชีวิตให้สว่างสดใส ไม่ทุกข์ไม่โศก ระยะเวลา 1 ชม. ราคาท่านละ 300 บาท

ติดต่อ
คุณชุติมา ณ น่าน
โทร.064-619 5716