24 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น

จังหวัดสุโขทัย

Bannatonchan Homestay Community Enterprise

แพ็คเกจที่พัก / ทริปท่องเที่ยว
รายละเอียดโปรแกรมทริป

ทริป 2 วัน 1 คืน
วันที่ 1

 • 15:00 น.
  รับนักท่องเที่ยวจากศูนย์กลางชุมชนเข้าที่พัก
 • 16:30 น.
  ปั่นจักรยานชมทุ่ง ชมพระอาทิตย์ตก(สะพานเชื่อมทุ่ง)
 • 18:30 น.
  รัปประทานอาหารเย็น

วันที่ 2

 • 06:30 น.
  ตักบาตรหน้าบ้าน
 • 07:30 น.
  รัปประทานอาหารเช้า
 • 08:30 น.
  ปั่นจักรยานชมวิธีการทอผ้าใต้ถุนบ้าน ชมวิธีการทำตุ๊กตาบาร์โหน (บ้านตาวงศ์) /ชมและชิมผลไม้ตามฤดูกาล/ชมการทำผ้าหมักโคลน/ชมผลิตภัณฑ์จากผ้าหมักโคลน
 • 11:30 น.
  ชมและทดลองการทำข้าวเปิ๊ปอาหารถิ่น

อัตราค่าที่พัก

 • จำนวน 1 ท่าน อัตราค่าบริการท่านละ 900 บาท
 • จำนวน 2-9 ท่าน อัตราค่าบริการท่านละ 650 บาท
 • จำนวน 10 ท่านขึ้นไป อัตราค่าบริการท่านละ 600 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ อัตราค่าบริการ 250 บาท

**กรณีชาวต่างชาติ 700 บาท/คน**

อาหารเย็น/เช้า/นอนพักหนึ่งคืน

กิจกรรมชมเที่ยวในหมู่บ้านเจ้าของบ้านพาชมเที่ยวเป็นกิจกรรมเสริม

รายละเอียดลักษณะของบ้านพัก
ลักษณะบ้านเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านแบ่งห้องให้นักท่องเที่ยวอยู่ด้วย บ้านมีทั้งหมด 29 หลัง เวียนตามคิวบ้านพักบางหลังในแต่ละห้องเป็นห้องแอร์บางห้องเป็นห้องพัดลม

 • หากนักท่องเที่ยวสนใจใช้บริการห้องแอร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มห้องละ 250 บาท /ห้อง
 • เครื่องใช้ในห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัวเตรียมมาเอง
 • งดรับสัตว์เลี้ยง

ติดต่อ
โทร. 088-4957738, 097-9453720
Facebook: โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย