5 บานาน่าบีช เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

บานาน่าบีช เกาะเฮ

จังหวัดภูเก็ต

Banana Beach Koh Hey

โปรโมชั่น
Everyday Banana Beach
ผู้ใหญ่ จากราคาปกติ 2,300 บาท เหลือเพียง 1,725 บาท
เด็ก จากราคาปกติ 1,900 บาท เหลือเพียง 1,425 บาท

Weekend Banana Beach Club
จากราคาปกติ 1,490 บาท เหลือเพียง 1,118 บาท

Weekend Join Catamaran
จากราคาปกติ 1,490 บาท เหลือเพียง 1,118 บาท

Private Speed boat (สําหรับ 7 ท่าน)
จากราคาปกติ 7,000 บาท เหลือเพียง 5,250 บาท

Private Round trip Catamaran (Banana Beach)
จากราคาปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 9,000 บาท

Private Round trip Catamaran (Banana Beach + Sun set)
จากราคาปกติ 14,900 บาท เหลือเพียง 11,175 บาท

Private Round trip Power Catamaran (Banana Beach)
จากราคาปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 9,000 บาท

Private Round trip Power Catamaran (Banana Beach + Sun set)
จากราคาปกติ 14,900 บาท เหลือเพียง 11,175 บาท

ติดต่อ
Tel. 081-4167555
E-mail: relax@bananabeachkohhey.com
Web: bananabeachkohhey.com