2 มหัศจรรย์อันดามันตรัง โดย บริษัท เลตรังไดฟ์วิ่ง จำกัด จังหวัดตรัง

มหัศจรรย์อันดามันตรัง โดย บริษัท เลตรังไดฟ์วิ่ง จำกัด

จังหวัดตรัง

Amazing Trang Andaman By Lay Trang Diving Co., Ltd.

โปรแกรมท่องเที่ยว จาก จังหวัดตรัง ทะเลตรังตอนเหนือ & ออนใต้ 3 วัน 2 คืน ดำน้ำ 5 ไดฟ์
ท่านละ 6,990 บาท

วันที่ 1
17:00 น. เข้าที่พัก
18:00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า
08:00 น. ลงเรือ ท่าเรือปากเมง
09:00 น. Dive 1 เกาะแหวน ด้านตะวันออก
11:00 น. Dive 2 เกาะแหวน ด้านตะวันตก
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13:00 น. ว่าย เข้าถ้ำมรกต
14:30 น. Dive 3 เกาะกระดาน
15:30 น. เรือกลับเข้าฝั่ง ที่ท่าเรือ
16:30 น. เดินทางกลับที่พัก
19:00 น. รับประทานอาหาร

วันที่ 3
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า
08:00 น. ลงเรือที่ท่าเรือปากเมง
09:30 น. Dive 4 ปะการังเทียม หลังเกาะลิบง
11:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13:00 น. Dive 5 หินนก
15:00 น. เรือกลับเข้าฝั่ง ที่ท่าเรือปากเมง
16:30 น. เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ

ในราคานี้ รวม

  • อาหารเช้า 2 มื้อ
  • อาหารเที่ยง 2 มื้อ
  • อาหารเย็น 2 มื้อ
  • พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
  • ดำน้ำ 5 ไดฟ์
  • ลีดเดอร์ท้องถิ่น
  • ประกันภัยการเดินทางและประกันภัยค่าน้ำ SCUBA

**ไม่รวม

  • ค่าเข้าอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยว
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ถ้าเช่า ชุดละ 400 บาท/วัน)
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในโปรแกรม ข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ความปลอดภัย และเหมาะสม

ติดต่อ
โทร. 081-9687597 ครูปาล์ม