20 โรงแรมสันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา

โรงแรมสันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดพังงา

Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa

ระยะเวลาการจองตั้งแต่ 08 – 19 พ.ย. 2564
ระยะเวลาเข้าพักตั้งแต่ 08 พ.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2565
สันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ข้อเสนอราคา 2564 และ 2565

Supreme Deluxe Garden View
ราคา 3,500 บาท ต่อคืน High Season 8 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 4,200 บาท ต่อคืน Peak & High Season 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 และ 01 ม.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 5,460 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Supreme Deluxe Bay View
ราคา 3,500 บาท ต่อคืน High Season 8 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 5,000 บาท ต่อคืน Peak & High Season 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 และ 01 ม.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 6,500 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Supreme Deluxe Sea View
ราคา 3,500 บาท ต่อคืน High Season 8 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 5,000 บาท ต่อคืน Peak & High Season 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 และ 01 ม.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 6,500 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Grand Deluxe Bay View
ราคา 3,800 บาท ต่อคืน High Season 8 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 5,900 บาท ต่อคืน Peak & High Season 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 และ 01 ม.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 7,670 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Grand Deluxe Ocean View
ราคา 4,000 บาท ต่อคืน High Season 8 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 6,900 บาท ต่อคืน Peak & High Season 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 และ 01 ม.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 8,970 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Ocean View Pool Suite
ราคา 6,000 บาท ต่อคืน High Season 8 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 8,000 บาท ต่อคืน Peak & High Season 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 และ 01 ม.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 10,400 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Ocean View Pool Villa
ราคา 6,200 บาท ต่อคืน High Season 8 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 9,400 บาท ต่อคืน Peak & High Season 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 และ 01 ม.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 12,220 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Seawater Pool Villa
ราคา 6,500 บาท ต่อคืน High Season 8 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 11,100 บาท ต่อคืน Peak & High Season 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 และ 01 ม.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 14,430 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Royal Grand Pool Villa
ราคา 8,000 บาท ต่อคืน High Season 8 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 13,500 บาท ต่อคืน Peak & High Season 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 และ 01 ม.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 17,550 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Two Bedroom Seawater Pool Villa
ราคา 8,300 บาท ต่อคืน High Season 8 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 15,800 บาท ต่อคืน Peak & High Season 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 และ 01 ม.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 20,540 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

4-Bedroom Pool Villa
ราคา 30,000 บาท ต่อคืน High Season 8 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 43,000 บาท ต่อคืน Peak & High Season 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 และ 01 ม.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 55,900 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

*หมายเหตุ : ราคาห้องพักรวมอาหารเช้าแล้ว*

Cancellation Policy : Cancellation Policy: Non-Refundable promotion cannot be postponed

Tel: 076 592 888
E-mail: reservation@santhiya.com

www.santhiya.com