5 สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Santhiya Koh Phangan Resort and Spa

จองได้ตั้งแต่ วันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564
เข้าพักได้ตั้งแต่ วันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2565
สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา ข้อเสนอราคา 2564 และ 2565

Supreme Deluxe Room
ราคา 1,920 บาท ต่อคืน Low Season 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 5,900 บาท ต่อคืน Peak Season 24 ธ.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 7,670 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Pool Suite Garden View
ราคา 2,240 บาท ต่อคืน Low Season 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 6,800 บาท ต่อคืน Peak Season 24 ธ.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 8,840 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Supreme Deluxe Pool Access
ราคา 2,240 บาท ต่อคืน Low Season 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 6,800 บาท ต่อคืน Peak Season 24 ธ.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 8,840 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Junior Pool Villa
ราคา 2,240 บาท ต่อคืน Low Season 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 6,800 บาท ต่อคืน Peak Season 24 ธ.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 8,840 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Sea View Villa
ราคา 2,240 บาท ต่อคืน Low Season 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 6,800 บาท ต่อคืน Peak Season 24 ธ.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 8,840 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Pool Suite Sea View
ราคา 2,560 บาท ต่อคืน Low Season 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 7,800 บาท ต่อคืน Peak Season 24 ธ.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 10,140 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Hideaway Pool Villa
ราคา 2,880 บาท ต่อคืน Low Season 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 10,700 บาท ต่อคืน Peak Season 24 ธ.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 13,910 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Sea View Pool Villa
ราคา 3,680 บาท ต่อคืน Low Season 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 11,900 บาท ต่อคืน Peak Season 24 ธ.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 15,470 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Grand Villa
ราคา 3,680 บาท ต่อคืน Low Season 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 13,300 บาท ต่อคืน Peak Season 24 ธ.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 17,290 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Sea View Pool villa Plus
ราคา 4,480 บาท ต่อคืน Low Season 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 13,300 บาท ต่อคืน Peak Season 24 ธ.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 17,290 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

Royal Grand Pool Villa
ราคา 7,520 บาท ต่อคืน Low Season 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2564
ราคา 24,000 บาท ต่อคืน Peak Season 24 ธ.ค. – 30 เม.ย. 2565
ราคา 31,200 บาท ต่อคืน เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ไม่รวม Gala Dinner)

*หมายเหตุ : ราคาห้องพักรวมอาหารเช้าแล้ว*
Cancellation Policy : Cancellation Policy: Non-Refundable promotion cannot be postponed

Tel: 076 592 888
E-mail: reservation@santhiya.com

www.santhiya.com