30 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

Hilton Sukhumvit Bangkok Hotel

สกาลินีแซทเทอร์เดย์บรันช์ (Scalini Saturday Brunch) ราคาเพียง 2,236 บาท ต่อท่าน ที่ห้องอาหารสกาลินี

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 1 วัน โทร 02-620-6666 หรือ Line official: @hiltonskbkk
  • เปิดให้บริการทุกวันเสาร์เวลา 12.00-15.00 น.ที่ห้องอาหารสกาลินี