28 โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท

โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

กรุงเทพมหานคร

Anantara Riverside Bangkok Resort

DINNER RIVER CRUISE

Step aboard a beautifully restored antique rice barge and cruise in old world elegance along the majestic Chao Phraya River. Pass famous royal sites, exquisite temples and striking modern landmarks as you dine on fine Thai cuisine, accompanied by refreshing drinks

Every Saturday
Delightful four-course Thai set menu starts from THB 2,800 net with free flow selected beverages

ดินเนอร์ล่องเรือมโนราห์
เรือมโนราห์ให้บริการภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัยภายใต้ชื่อ พักอย่างสบายใจ (Stay with Peace of Mind) ซึ่งต่อยอดจากระบบการปฏิงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่มีอยู่เดิมของแบรนด์อนันตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02 431 9487 หรืออีเมล riversidedining@anantara.com
เว็บไซต์ www.anantara.com/en/riverside-bangkok/offers/dinner-river-cruise